image

Việt Nam giành lại toàn bộ lô hạt điều bị mất kiểm soát

Việt Nam giành lại toàn bộ lô hạt điều bị mất kiểm soát Home News Các container điều được tạm giữ trước đó tại cảng Genoa (Italy). Ảnh:Thương vụ Việt…
image

Giá trị dinh dưỡng của hạt điều hữu cơ

Giá trị dinh dưỡng của hạt điều hữu cơ Home News Giá trị dinh dưỡng của hạt điều hữu cơ I. Giá trị dinh dưỡng của hạt điều Hiện nay, hạt…
image

Quy trình thu hoạch và cách bảo quản hạt điều

Quy trình thu hoạch và cách bảo quản hạt điều Home News Quy trình thu hoạch và cách bảo quản Điều Điều là một trong những loại hạt được tiêu dùng…