Chapi Cashew 500g

Khối lượng: 300g / 500g

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Chapi Cashew 500g

Khối lượng: 200g / 400g

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Khối lượng: 200g / 400g

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Khối lượng: 300g / 500g

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Khối lượng: 200g / 400g

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất

Khối lượng: 200g / 400g

Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất